Dự án Landmark 81

Phong cách: Bán cổ điển
Diện tích: 120m2