Dự án Nhà hàng Han Cook

Phong cách: Hiện đại
Diện tích: 120m2