Dự án Cafe & Gold Fitness

Phong cách: Công nghiệp
Diện tích: 80m2