DỰ ÁN CENTANA THỦ THIÊM

Phong cách: Hiện đại
Diện tích: 82m2