Thiết Kế Nội Thất Văn Phòng, Cải Tạo Nội Thất Văn Phòng Đẹp